CF国王游戏版本正式上线,相信很多玩家对国王游戏玩法还不太了解,下面小编就为大家带来带来CF国王游戏玩法详解,国王游戏玩法流程。

游戏开始后,所有玩家将在广场上进行一轮个人竞技,最终的胜利者将成为“命令者”。

根据执行命令的好坏输赢,玩家可以获取积分不同的积分,并且命令者可以处决执行命令失败的玩家。

当全部完成命令者选择的命令之后,所有玩家会再回到广场进行个人竞技,继续决出下一轮的命令者。若此时有些玩家已经达到5000分(达到5000分的玩家被称国王候选人),则国王候选人成为无敌状态。

先由未达到5000分的玩家决出胜利者,然后此胜利者再和国王候选人进行个人竞技。若国王候选人获得胜利,则此玩家将成为国王,游戏结束。否则,游戏继续。

更多精彩报道,尽在https://www.fxs56.com